naslov:
Pula (Pula) - Župna crkva Sv. Majke Božje od Milosrđa - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Pula (Pula) - Župna crkva Sv. Majke Božje od Milosrđa - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Pula (Pula) - Župna crkva Sv. Majke Božje od Milosrđa - Detalj sviraonika - manubrij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Pula (Pula) - Župna crkva Sv. Majke Božje od Milosrđa - Detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm