naslov:
Rasinja (Koprivnica) - Župna crkva Našašća Sv. Križa - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Rasinja (Koprivnica) - Župna crkva Našašća Sv. Križa - Sviraonik izdvojen ispred orgulja - slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Rasinja (Koprivnica) - Župna crkva Našašća Sv. Križa - Mehanizam apstrahata pročelja orgulja (baza)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Rasinja (Koprivnica) - Župna crkva Našašća Sv. Križa - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Rasinja (Koprivnica) - Župna crkva Našašća Sv. Križa - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm