naslov:
Obrovac - Mlin kraj Zrmanje sa strane ceste, niže Obrovca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.8 cm; pozitiv visina = 5.7 cm
lokalitet:
naslov:
Obrovac - Mlin kod pada rijeke Zrmanje u oporom kamenom krajoliku
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.8 cm; pozitiv visina = 5.5 cm
lokalitet:
naslov:
Obrovac - Mlin kraj pada Zrmanje sa strane rijeke
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.6 cm; pozitiv visina = 7.8 cm
lokalitet: