naslov:
Risvica (Klanjec) - Kapela Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Risvica (Klanjec) - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled na prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Risvica (Klanjec) - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled na sviraonik - smještaj uz lijevu bočnu stranu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Risvica (Klanjec) - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - manual i registri
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Risvica (Klanjec) - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled na desnu bočnu i začeljnu stranu kućišta, poluga za mijeh smještena na začeljnoj strani kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Risvica (Klanjec) - Kapela Blažene Djevice Marije - Unutrašnjost orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm