naslov:
Seget Donji (Trogir) - Župna crkva Gospe od Ružarija - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Seget Donji (Trogir) - Župna crkva Gospe od Ružarija - Orgulje total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Seget Donji (Trogir) - Župna crkva Gospe od Ružarija - Natpisna pločica smještena iznad klavijature, s godinom gradnje i nazivom radionice orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Seget Donji (Trogir) - Župna crkva Gospe od Ružarija - Mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Seget Donji (Trogir) - Župna crkva Gospe od Ružarija - Detalj orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Seget Donji (Trogir) - Župna crkva Gospe od Ružarija - Detalj sviraonika - ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Seget Donji (Trogir) - Župna crkva Gospe od Ružarija - Sviraonik inkorporiran u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Seget Donji (Trogir) - Župna crkva Gospe od Ružarija - Detalj mijeha
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Seget Donji (Trogir) - Župna crkva Gospe od Ružarija - Brojčanik sata
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm