1 - 10 od 11
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Pogled sa strane na kućište
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Pogled na sviraonik ugrađen u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Pogled na začelje prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Pogled na donju zonu prospekta (prednja strana)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Pogled odozdo na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Detalj dekoracije kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Slobodnica (Slavonski Brod) - Župna crkva Sv. Marka - Pogled na začelje kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
1 - 10 od 11