naslov:
Sopje (Podravska Slatina) - Župna crkva Sv. Magdalene - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Sopje (Podravska Slatina) - Župna crkva Sv. Magdalene - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Sopje (Podravska Slatina) - Župna crkva Sv. Magdalene - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Sopje (Podravska Slatina) - Župna crkva Sv. Magdalene - Pogled sa lijeve, bočne strane na prospekt
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm