naslov:
Stara Plošćica (Čazma) - Župna crkva Sv. Tri kralja - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Stara Plošćica (Čazma) - Župna crkva Sv. Tri kralja - Sviraonik prigrađen na lijevoj bočnoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Stara Plošćica (Čazma) - Župna crkva Sv. Tri kralja - Pogled sa strane na kućište - mijeh unutar kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm