naslov:
Stenjevec (Zagreb) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Stenjevec (Zagreb) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Prospekt - detalj, lijeva i centralna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Stenjevec (Zagreb) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj prospekta - centralna i desna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Stenjevec (Zagreb) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Stenjevec (Zagreb) - Župna crkva Uznesenja Marijina - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm