naslov:
Stražeman (Požega) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Stražeman (Požega) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Stražeman (Požega) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Sviraonik izdvojen iz orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Stražeman (Požega) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Pogled sa strane na začelje i desnu, bočnu stranu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Stražeman (Požega) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Stražeman (Požega) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Stražeman (Požega) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Stražeman (Požega) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Stražeman (Požega) - Župna crkva Sv. Mihovila Arhanđela - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm