naslov:
Šarengrad (Vukovar) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Šarengrad (Vukovar) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Pogled sa strane na kućište i sviraonik izdvojen ispred orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Šarengrad (Vukovar) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Pogled s lijeve strane na orgulje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Šarengrad (Vukovar) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Šarengrad (Vukovar) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla, franjevački samostan - Sviraonik izdvojen ispred orgulja ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm