naslov:
Pavlovac - Grad, situacija kod Šupljače, sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.8 cm; pozitiv visina = 5.5 cm
lokalitet:
naslov:
Pavlovac - Grad na mostu Šupljače
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Pavlovac - Grad srednjovjekovni na mostu Šupljače pećine, s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Pavlovac - Grad, ostaci zida na pećini Šupljači, s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.4 cm; pozitiv visina = 5.2 cm
lokalitet: