naslov:
Vinagora (Krapina) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 131 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vinagora (Krapina) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vinagora (Krapina) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vinagora (Krapina) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vinagora (Krapina) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vinagora (Krapina) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled na prospekt razdijeljen u tri polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vinagora (Krapina) - Župna crkva Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na dio prospekta i sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 18 cm; pozitiv visina = 13 cm