1 - 10 od 11
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva sv. Nikole - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva sv. Nikole - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva sv. Nikole - Pogled na začelje kućišta i ostatke sviraonika inkorporiranog u kućište
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva sv. Nikole - Pogled na začeljnu stranu prospekta (devastirano)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva sv. Nikole - Detalj sviraonika - ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva sv. Nikole - Pogled na bočnu stranu baze kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva sv. Nikole - Pogled na bočnu stranu prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva sv. Nikole - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva sv. Nikole - Pogled sa strane na devastirano kućište
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Žažina (Sisak) - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj sviraonika - ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
1 - 10 od 11