naslov:
Županja (Županja) - Župna crkva Sv. Ivana Glavosijeka - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Županja (Županja) - Župna crkva Sv. Ivana Glavosijeka - Pogled sa strane na kućište
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Županja (Županja) - Župna crkva Sv. Ivana Glavosijeka - Detalj prospekta -
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Županja (Županja) - Župna crkva Sv. Ivana Glavosijeka - Pogled odozdo na centralno polje prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Županja (Županja) - Župna crkva Sv. Ivana Glavosijeka - Pogled odozdo na desno i dio centralnog polja prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Županja (Županja) - Župna crkva Sv. Ivana Glavosijeka - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Županja (Županja) - Župna crkva Sv. Ivana Glavosijeka - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm