naslov:
Kaštel Stari - Kaštel Ćipika, građen zbog obrane protiv Turaka u 15. st.; pred njim antikna kolumna koja služi kao štandarac
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933. g.
materijali:
naslov:
Kaštel Stari - Kaštel Ćipika, građen za obranu protiv Turaka u 15. st.; na trgu štandarac za zastave, zapravo antikna kolumna
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933. g.
materijali:
naslov:
Kaštel Stari - Ulica s karakterističnim kamenim kućama, lijevo smokva; pogled s kopnene strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933. g.
materijali:
lokalitet: