1 - 10 od 12
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Poglad sa strane na orgulje sa sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Unutrašnost kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Unutrašnjost kućišta - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Detalj - zapis na bočnoj strani kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Sviraonik - pedal, klavijatura, kopule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Mošćenice - Župna crkva Sv. Andrije - Detalj sviraonika - manubrij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
1 - 10 od 12