naslov:
Debelo Brdo - Panorama s brijega Debelo Brdo na selo i Krbavu te Landonov gaj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923.
materijali:
mjere:
negativ visina = 15 cm; negativ širina = 10.5 cm
lokalitet:
naslov:
Debelo Brdo - Panorama - Krbava s brijega Debelo Brdo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923.
materijali:
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm
lokalitet:
naslov:
Debelo Brdo - stećak kod Crkvine, na njemu uklesane "konjske ploče", od Crkvine preostali samo tragovi temelja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923.
materijali:
mjere:
negativ visina = 15 cm; negativ širina = 10.5 cm
lokalitet: