1 - 10 od 13
naslov:
Drniš - Kula cilindričnog oblika sa zidom grada nad Krkom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Drniš - Kula - profil pokazuje oštećivanje zida
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Drniš - Minaret bivše džamije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Drniš - Župna crkva Gospe od Ružarija - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Drniš - Župna crkva Gospe od Ružarija - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Drniš - Župna crkva Gospe od Ružarija - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Drniš - Župna crkva Gospe od Ružarija - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Drniš - Župna crkva Gospe od Ružarija - Detalj prospekta - gornja lijeva zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Drniš - Župna crkva Gospe od Ružarija - Detalj prospekta - centralna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Drniš - Župna crkva Gospe od Ružarija - Detalj prospekta - gornji dio lijeve zone
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
1 - 10 od 13