naslov:
Drniš - Minaret bivše džamije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Drniš - Kula - profil pokazuje oštećivanje zida
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Drniš - Kula cilindričnog oblika sa zidom grada nad Krkom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet: