naslov:
Breznički Hum (Krapina) - Kapela Sv. Magdalene - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Breznički Hum (Krapina) - Kapela Sv. Magdalene - Pogled na sviraonik, ugrađen u ogradu pjevališta
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Breznički Hum (Krapina) - Kapela Sv. Magdalene - Prospekt - detalj
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Breznički Hum (Krapina) - Kapela Sv. Magdalene - Prospekt - detalj
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Breznički Hum (Krapina) - Kapela Sv. Magdalene - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm