naslov:
Cerna (Županja) - Župna crkva Sv. Mihovila - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Cerna (Županja) - Župna crkva Sv. Mihovila - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Cerna (Županja) - Župna crkva Sv. Mihovila - Sviraonik izdvojen odkućišta, smješten na lijevoj strani - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Cerna (Županja) - Župna crkva Sv. Mihovila - Pogled sa strane na lijevu bočnu stranu i začelje kućišta te na dio sviraonika
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm