naslov:
Cugovec (Vrbovec) - Kapela Sv. Barbare - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Cugovec (Vrbovec) - Kapela Sv. Barbare - Prospekt - sačuvani donji dio
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Cugovec (Vrbovec) - Kapela Sv. Barbare - Prospekt - stražnja strana, donji dio sa sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm