naslov:
Dubranec (Zagreb) - Župna crkva Gospe Sniježne - Detalj prospekta - lijevi principal
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dubranec (Zagreb) - Župna crkva Gospe Sniježne - Pogled sa strane na gornji dio prospekta
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dubranec (Zagreb) - Župna crkva Gospe Sniježne - Sviraonik - total
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dubranec (Zagreb) - Župna crkva Gospe Sniježne - Detalj - pogled na mjesto gdje se je nalazio mijeh
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dubranec (Zagreb) - Župna crkva Gospe Sniježne - Detalj prospekta - centralna zona
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dubranec (Zagreb) - Župna crkva Gospe Sniježne - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dubranec (Zagreb) - Župna crkva Gospe Sniježne - Detalj prospekta - desni principal
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Dubranec (Zagreb) - Župna crkva Gospe Sniježne - Detalj prospekta - centralna zona
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Dubranec (Zagreb) - Župna crkva Gospe Sniježne - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm