naslov:
Gračani (Zlatar Bistrica) - Župna crkva Sv. Ksavera - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Gračani (Zlatar Bistrica) - Župna crkva Sv. Ksavera - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Gračani (Zlatar Bistrica) - Župna crkva Sv. Ksavera - Detalj unutrašnjosti orgulja - zapis graditelja orgulja iz 1882. god.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Gračani (Zlatar Bistrica) - Župna crkva Sv. Ksavera - Detalj unutrašnjosti orgulja - zapis graditelja orgulja iz 1974. god.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Gračani (Zlatar Bistrica) - Župna crkva Sv. Ksavera - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Gračani (Zlatar Bistrica) - Župna crkva Sv. Ksavera - Detalj sviraonika - klavijature i poluge za registre
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Gračani (Zlatar Bistrica) - Župna crkva Sv. Ksavera - Detalj sviraonika - dio klavijature i poluge za registre
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm