1 - 10 od 13
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Prospekt - total, pogled odozdo
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Kućište za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Detalj dekoracije kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Detalj dekoracije kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Ilok (Vukovar) - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Detalj sviraonika - klavijatura s ručicama manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm
1 - 10 od 13