naslov:
Jasenovac (Novska) - Župna crkva Sv. Nikole - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Jasenovac (Novska) - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - lijeva strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Jasenovac (Novska) - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - desna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Jasenovac (Novska) - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Jasenovac (Novska) - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj unutrašnjosti orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Jasenovac (Novska) - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik izdvojen iz orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm