naslov:
Krčingrad - Gradina, blokovi kamenja, koje je na lokalitetu pronašao Laszowski
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1911.
materijali:
mjere:
negativ širina = 9 cm; negativ visina = 12 cm
naslov:
Krčingrad - Gradina, detalj: vrata gdje se nalazi udubina za osovinu vrata (poziraju žena s djetetom)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1911.
materijali:
mjere:
negativ širina = 9 cm; negativ visina = 12 cm
naslov:
Krčingrad - detalj zida s uklesanim klesarskim (?) znakom na uglu kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1911.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 15.8 cm; pozitiv visina = 11.7 cm
naslov:
Krčingrad - Gradina, detalj zida prilikom kopanja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1911.
materijali:
mjere:
negativ širina = 9 cm; negativ visina = 12 cm
naslov:
Krčingrad - Znak klesarski (križ i kvadrat) na ugaonom kamenu kule od Gradine
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1911.
materijali:
mjere:
negativ širina = 9 cm; negativ visina = 12 cm
naslov:
Krčingrad - Gradina, detalj: zid s lukom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1911.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 14.9 cm; pozitiv visina = 11.4 cm