naslov:
Krčin Grad - Gradina, detalj ziđa
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1934.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Krčin Grad - Gradina, situacija u šumi
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1934.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Krčin Grad - Gradina kod Kozjak jezera na Plitvičkim jezerima; situacija u šumi
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1934.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm