naslov:
Karanac (Beli Manastir) - Kapela župe Kneževi Vinogradi - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karanac (Beli Manastir) - Kapela župe Kneževi Vinogradi - Detalj prospekta - centralna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karanac (Beli Manastir) - Kapela župe Kneževi Vinogradi - Detalj prospekta - lijeva strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Karanac (Beli Manastir) - Kapela župe Kneževi Vinogradi - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Karanac (Beli Manastir) - Kapela župe Kneževi Vinogradi - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm