1 - 10 od 14
naslov:
Bilaj - srednjovjekovni grad, spominje se od 1451., bio je važan turski centar, porušila ga je kršćanska vojska 1584. g., snimljen s južne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Bilaj - srednjovjekovni grad, pogled izdaleka, s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Bilaj - srednjovjekovni grad, ruševine glavne kule sa sjeverne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, ruševine glavne kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, ruševine glavne kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, detalj zida
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 8 cm; pozitiv visina = 5.5 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, s putom do njega
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.3 cm; pozitiv visina = 7.7 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, detalj glavne kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Bilaj (Gospić) - detalj zidova na Z strani grada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1900.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 12 cm; pozitiv visina = 17 cm
naslov:
Bilaj (Gospić) - detalj zida s istoka (srušio se nakon 1940.)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1900.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 17.2 cm; pozitiv visina = 11.9 cm
1 - 10 od 14