naslov:
Krupa - Krstovi "atoski" u pravoslavnome manastiru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm
naslov:
Krupa - Putir s ugraviranim zapisom u pravoslavnome manastiru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 15 cm; negativ širina = 10.5 cm
naslov:
Krupa - Putir u pravoslavnome manastiru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm
naslov:
Krupa - Vrelo Krnjiže kod manastira - prirodna ljepota
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ visina = 15 cm; negativ širina = 10.5 cm
lokalitet: