naslov:
Kunić Ribnički (Duga Resa) - Crkva Sv. Katarine - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Kunić Ribnički (Duga Resa) - Crkva Sv. Katarine - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Kunić Ribnički (Duga Resa) - Crkva Sv. Katarine - Pogled na sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Kunić Ribnički (Duga Resa) - Crkva Sv. Katarine - Detalj prospekta
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Kunić Ribnički (Duga Resa) - Crkva Sv. Katarine - Detalj prospekta
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Kunić Ribnički (Duga Resa) - Crkva Sv. Katarine - Pogled na desnu, bočnu stranu kućišta i polugu mijeha
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Kunić Ribnički (Duga Resa) - Crkva Sv. Katarine - Pogled na sviraonik - pedal, kupole i klavijaturu
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm