naslov:
Mala Solina (Glina) - Župna crkva Ranjenog Isusa - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Mala Solina (Glina) - Župna crkva Ranjenog Isusa - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Mala Solina (Glina) - Župna crkva Ranjenog Isusa - Detalj oslika pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Mala Solina (Glina) - Župna crkva Ranjenog Isusa - Pogled na sviraonik izdvojen ispred orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Mala Solina (Glina) - Župna crkva Ranjenog Isusa - Detalj prospekta - centralno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Mala Solina (Glina) - Župna crkva Ranjenog Isusa - Pogled na desnu, bočnu stranu kućišta (gornja zona)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm