1 - 10 od 13
naslov:
Mogorić - Krajolik stare postojbine Mogorića i Radajca na Glamočnici; pogled iz Metka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, situacija s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, pogled na situaciju s istoka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, situacija u pećini pod gradom; ulaz sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.3 cm; pozitiv visina = 7.8 cm
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, situacija s ostacima sa sjevera
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, situacija sa zapada, s ostacima kamenja u zidu, tik pećina
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Zidovi do pećine sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, tragovi ziđa tik pećine sa zapada, detalj izbliza
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, ulaz u pećinu sa zapada i detalji ziđa
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, detalj sa zida pod pećinom na zapadnoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
1 - 10 od 13