naslov:
Oštrice (Novi Marof) - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Oštrice (Novi Marof) - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Oštrice (Novi Marof) - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Pogled na registar
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Oštrice (Novi Marof) - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Oštrice (Novi Marof) - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Detalj dekoracije orgulja - kip anđela na vrhu prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Oštrice (Novi Marof) - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Detalj dekoracije orgulja - kip anđela s lijeve strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Oštrice (Novi Marof) - Kapela Sv. Sebastijana i Fabijana - Detalj dekoracije orgulja - kip anđela s desne strane prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm