naslov:
Petrova Gora (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrova Gora (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Petrova Gora (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrova Gora (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Petrova Gora (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrova Gora (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Pogled u unutrašnjost orgulja (sistem svirala) i na klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Petrova Gora (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Unutrašnjost orgulja - mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrova Gora (Zlatar Bistrica) - Kapela Sv. Petra - Detalj sviraonika, pogled na kopule, klavijaturu i svirale te registre sa strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm