1 - 10 od 13
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj unutrašnjosti kućišta orgulja - cedulja sa zapisom graditelja i godinom 1858
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj bočne strane kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Pogled na registre
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Prospekt - centralno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Prospekt - desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Pogled na sviraonik inkorporiran u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Petrovina (Jastrebarsko) - Župna crkva Sv. Petra i Pavla - Pogled na centralno i desno polje prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm
1 - 10 od 13