naslov:
Piškorevci - Župna crkva Preobraženja Kristova - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Piškorevci - Župna crkva Preobraženja Kristova - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Piškorevci - Župna crkva Preobraženja Kristova - Pogled sa strane na kućište (desna bočna strana)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Piškorevci - Župna crkva Preobraženja Kristova - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Piškorevci - Župna crkva Preobraženja Kristova - Detalj prospekta - lijevo polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Piškorevci - Župna crkva Preobraženja Kristova - Detalj prospekta - centralno i desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: