naslov:
Podravska Moslavina (Donji Miholjac) - Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Podravska Moslavina (Donji Miholjac) - Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Podravska Moslavina (Donji Miholjac) - Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije - Pogled na sviraonik inkorporiran u kućište orgulja, total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Podravska Moslavina (Donji Miholjac) - Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na začelje kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Podravska Moslavina (Donji Miholjac) - Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije - Detalj prospekta - centralno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Podravska Moslavina (Donji Miholjac) - Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije - Detalj prospekta - centralno i lijevo polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm