naslov:
Prvić Luka (Šibenik) - Salezijanska crkva Majke Božje od anđela i milosti - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Prvić Luka (Šibenik) - Salezijanska crkva Majke Božje od anđela i milosti - Detalj prospekta - lijeva strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Prvić Luka (Šibenik) - Salezijanska crkva Majke Božje od anđela i milosti - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Prvić Luka (Šibenik) - Salezijanska crkva Majke Božje od anđela i milosti - Orgulje - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Prvić Luka (Šibenik) - Salezijanska crkva Majke Božje od anđela i milosti - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm