naslov:
Pavlovac - Grad, situacija kod Šupljače, sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Pavlovac - Grad na mostu Šupljače
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Pavlovac - Grad srednjovjekovni na mostu Šupljače pećine, s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Pavlovac - Grad, ostaci zida na pećini Šupljači, s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet: