naslov:
Pećani - Gradina prethistorijska, nazvana Jovičićeva ili Svilareva gradina; na specijalki zapadno od cote 774
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923.
materijali:
mjere:
negativ visina = 15 cm; negativ širina = 10.5 cm
naslov:
Pećani - Gradina prethistorijska – Maslikosina – karakteristični kameni nasip
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923.
materijali:
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm