1 - 10 od 11
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Detalj dekoracije prospekta - figura anđela na vrhu, desna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Detalj dekoracije prospekta - vrh prospekta sa figurama anđela (lijevo i desno) i lirom u sredini
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Detalj prospekta - dio gornje desne zone
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Detalj prospekta - dio donje lijeve zone
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Pogled na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Silba (Silba) - Župna crkva Male Gospe - Detalj prospekta - donja centralna zona sa sviralama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
1 - 10 od 11