naslov:
Torjanci (Beli Manastir) - Župna crkva Male Gospe - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Torjanci (Beli Manastir) - Župna crkva Male Gospe - Pogled na desnu, bočnu stranu kućišta
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Torjanci (Beli Manastir) - Župna crkva Male Gospe - Prospekt - total
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Torjanci (Beli Manastir) - Župna crkva Male Gospe - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm