naslov:
Pusti Perušić - Grad, situacija u krajoliku
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Pusti Perušić - Grad Frankopana koji se spominje od 1495. g., ruševine s vidljivim šančevima
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1931.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Pusti Perušić - Grad Frankopana, ruševine sa šancima
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1931.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm