naslov:
Rebić - Koliba na saonicama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet: