naslov:
Vrbica (Đakovo) - Župna crkva Pohoda Marijina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vrbica (Đakovo) - Župna crkva Pohoda Marijina - Dio prospekta - centralno i desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Vrbica (Đakovo) - Župna crkva Pohoda Marijina - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Vrbica (Đakovo) - Župna crkva Pohoda Marijina - Pogled na sviraonik ugrađen u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Vrbica (Đakovo) - Župna crkva Pohoda Marijina - Prospekt total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm