naslov:
Vugrovec (Sesvete) - Župna crkva Sv. Franje Ksaverskog - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vugrovec (Sesvete) - Župna crkva Sv. Franje Ksaverskog - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Vugrovec (Sesvete) - Župna crkva Sv. Franje Ksaverskog - Detalj prospekta - gornja zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vugrovec (Sesvete) - Župna crkva Sv. Franje Ksaverskog - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Vugrovec (Sesvete) - Župna crkva Sv. Franje Ksaverskog - Detalj prospekta - gornja zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Vugrovec (Sesvete) - Župna crkva Sv. Franje Ksaverskog - Pogled na sviraonik i dio prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm