1 - 10 od 23
naslov:
Vukovar - Dvorac Eltz - Klavir - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vukovar - Dvorac Eltz - Klavir - otvoreni, total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vukovar - Dvorac Eltz - Detalj klavira - pedal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vukovar - Dvorac Eltz - Detalj klavira - ime radionice klavira iznad klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vukovar - Kapela dvorca Eltz - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vukovar - Kapela dvorca Eltz - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vukovar - Kapela dvorca Eltz - Sviraonik izdvojen ispred orgulja, ugrađen u ogradu pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vukovar - Kapela dvorca Eltz - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vukovar - Kapela dvorca Eltz - Donja zona orgulja i dio sviraonika
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Vukovar - Župna crkva samostana Sv. Filipa i Jakova - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
1 - 10 od 23